Az bilinen cinsel yönelim olan panromantiklik hakkında

    Her cinsten bireye karşı duyulan romantiklik duygusallık ve cinsel dürtü içeren duygu bütününe panromantiklik adı verilir. Panromantiklik kişide birden fazla cinse duyulan romantik ve duygusal hisler, cinsel istek ve arzular olarak tanımlanabilir. Panromantik bireyler cinsiyetten bağımsız olarak romantik cazibe yaşarlar.

Panromantiklikte kişilerin karşı tarafı arzuladığı nokta cinsel bir arzulamadan ziyade duygusal bir bağdır. Kişi duyduğu duygusal bağ sonrasında cinsellik arzu eder.

Panromantik olmanın, bir kişinin tüm cinsiyetlerden kişilere aynı şekilde cinsellik deneyimlediği anlamına gelmediğini bilmek gerekir. (Bu noktada panseksüellikten ayrılır. Panseksüel insanlar cinsel bağlantıyla daha fazla ilgilenir, ancak duygusal bir bağlantı olması gerekmez.) Panromantik bireyler ise bir partnerleriyle olan yakınlık düzeylerine çok daha fazla önem vermektedir.

Cinsel cazibe, bir kişiye karşı cinsel arzuyu ifade ederken, romantik cazibe, samimi ve duygusal ilişkiler arzusunu ifade eder. Bu nedenle, panromantik bir kişi cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak samimiyet ve duygusal ilişkiler için arzuyu deneyimleme kapasitesine sahiptir.